شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه ۳۳، کاشی ۱۴
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه ۳۳، کاشی ۱۴
  • تلفن: 09179355003
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 11 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • فضای باز
  • سفارش تلفنی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل