اصفهان، چهارباغ بالا، ابتدای خیابان میر
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12:30 تا 23:45
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل