شیراز، بلوار ستارخان، جنب درب أصلي باغ عفيف آباد
اطلاعات مکان
  • آدرس: شیراز، بلوار ستارخان، جنب درب أصلي باغ عفيف آباد
  • تلفن: ۰7136294216
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08:30 تا 24:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل