قم، سالاریه، فلکه میثم، بام مجتمع عصر جدید، طبقه هشتم
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: قم، سالاریه، فلکه میثم، بام مجتمع عصر جدید، طبقه هشتم
  • تلفن: 02532933513
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه 10:30 تا 23
یکشنبه 10:30 تا 23
دوشنبه 10:30 تا 23
سه شنبه 10:30 تا 23
چهارشنبه 10:30 تا 23
پنج شنبه 10:30 تا 23
جمعه 17 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad