مازندران (استان)، محمودآباد، خيابان امام، رو به رو كوچه ميرزاده عشقی
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مازندران (استان)، محمودآباد، خيابان امام، رو به رو كوچه ميرزاده عشقی
  • تلفن: 01144744338
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه 12 تا 24
یکشنبه 12 تا 24
دوشنبه 12 تا 24
سه شنبه 12 تا 24
چهارشنبه 12 تا 24
پنج شنبه 12 تا 24
جمعه 20 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • سفارش تلفنی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل