مازندران (استان)، آمل، خيابان هراز، انتهای آفتاب ٤۰
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مازندران (استان)، آمل، خيابان هراز، انتهای آفتاب ٤۰
  • تلفن: 01144235231
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل