اهواز، كيانپارس، بلوار چمران، بين ١٧ و ١٨ غربى
اطلاعات مکان
  • آدرس: اهواز، كيانپارس، بلوار چمران، بين ١٧ و ١٨ غربى
  • تلفن: 06133383319
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 02
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل