قزوین، فردوسی شمالی، مجتمع تجاري نارون، طبقه سوم
اطلاعات مکان
  • آدرس: قزوین، فردوسی شمالی، مجتمع تجاري نارون، طبقه سوم
  • تلفن: 02833335152
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل