کرمانشاه، کرمانشاه، محله جوانشیر، بلوار کارگر، خیابان کارگر، خیابان امیرآباد
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرمانشاه، کرمانشاه، محله جوانشیر، بلوار کارگر، خیابان کارگر، خیابان امیرآباد
  • تلفن: 08338246902
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11:15 تا 23:29
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • پلو و خورشت
  • سوپ
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad