اراک، خیابان شریعتی، روبه روی پمپ بنزین
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اراک، خیابان شریعتی، روبه روی پمپ بنزین
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12:15 تا 15:15 ، 18:15 تا 23:15
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • فضای باز
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل