ارومیه، خیابان امین، ساختمان آفاق، طبقه همکف
اطلاعات مکان
  • آدرس: ارومیه، خیابان امین، ساختمان آفاق، طبقه همکف
  • تلفن: 04433436230
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 1718 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل