گرگان، خیابان عدالت 81، روبروی سه راه مهرگان
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه 17:30 تا 23:30
یکشنبه 9:30 تا 13:3017:30 تا 23:30
دوشنبه 9:30 تا 13:3017:30 تا 23:30
سه شنبه 9:30 تا 13:3017:30 تا 23:30
چهارشنبه 9:30 تا 13:3017:30 تا 23:30
پنج شنبه 9:30 تا 13:3017:30 تا 23:30
جمعه 9:30 تا 13:3017:30 تا 23:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad