اردبیل (استان)، خیابان حافظ، روبروی مرکز جراحی حافظ
اطلاعات مکان
  • آدرس: اردبیل (استان)، خیابان حافظ، روبروی مرکز جراحی حافظ
  • تلفن: 04533715997
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 13 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل