بوشهر، خیابان آتش نشانی، ابتدای خیابان سامان
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: بوشهر، خیابان آتش نشانی، ابتدای خیابان سامان
  • تلفن: 07733556611
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 19:30 تا 02
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad