تهران، پاسداران، کوهستان هفتم
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: تهران، پاسداران، کوهستان هفتم
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 10 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad