مازندران (استان)، بابلسر، میدان شهدا (گل)، جنب بانک انصار
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مازندران (استان)، بابلسر، میدان شهدا (گل)، جنب بانک انصار
  • تلفن: 09021550244
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل