کرج، گوهردشت، بلوار موذن، روبروی دانشگاه آزاد
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، گوهردشت، بلوار موذن، روبروی دانشگاه آزاد
  • تلفن: 09335220199
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 1316 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل