اراک، خيابان خرم، بعد از تقاطع قدوسي، جنب بانك ملي ايران
اطلاعات مکان
  • آدرس: اراک، خيابان خرم، بعد از تقاطع قدوسي، جنب بانك ملي ايران
  • تلفن: 08632244197
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل