یزد، خیابان فرخی، روبروی مجتمع شقایق 
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 8 تا 1
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل