کرمان، ميدان مشتاق، خيابان هفده شهريور، بعد از مشتاقيه، نبش كوچه ٢
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرمان، ميدان مشتاق، خيابان هفده شهريور، بعد از مشتاقيه، نبش كوچه ٢
  • تلفن: 33352489
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 11 تا 15:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad