شیراز، ‎قدوسی‌غربی، خیابان‌سبحانی، نبش‌کوچه یک
اطلاعات مکان
  • آدرس: شیراز، ‎قدوسی‌غربی، خیابان‌سبحانی، نبش‌کوچه یک
  • تلفن: 09010706001
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل