کیش، روبروی پردیس، خیابان ابن سینا، گنجینه 1
اطلاعات مکان
  • آدرس: کیش، روبروی پردیس، خیابان ابن سینا، گنجینه 1
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 02
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل