لرستان (استان)، الیگودرز، خیابان شهید محمودی
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: لرستان (استان)، الیگودرز، خیابان شهید محمودی
  • تلفن: 06643347766
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09:30 تا 22
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • فرنگی
غذاها
  • پیتزا
  • ساندویچ
  • برگر
  • کیک و شیرینی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل