نامی نو لند (گلشهر)

این مکان تعطیل شده است
کرج، مترو گلشهر، پایین درب جنوبی مترو
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، مترو گلشهر، پایین درب جنوبی مترو
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad