مشهد، نبش احمدآباد ١٠، مقابل هتل هما شماره يك
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 06 تا 11
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad