بندرعباس، خيابان صمدو، نبش بلوار ١٢ فروردين
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 07 تا 01
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • موسیقی زنده
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل