کرمانشاه، خیابان کسری، روبروی پارک آزادگان
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرمانشاه، خیابان کسری، روبروی پارک آزادگان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه 10 تا 02
یکشنبه 10 تا 02
دوشنبه 10 تا 02
سه شنبه 10 تا 02
چهارشنبه 10 تا 02
پنج شنبه 10 تا 02
جمعه 14 تا 02
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad