اراک، انتهای ملک، بلوار قدوسی، رو به روی هتل زاگرس
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اراک، انتهای ملک، بلوار قدوسی، رو به روی هتل زاگرس
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad