گیلان (استان)، خيابان ملت ( لامپسازى )، جنب بازرگانى سابق
اطلاعات مکان
  • آدرس: گیلان (استان)، خيابان ملت ( لامپسازى )، جنب بازرگانى سابق
  • تلفن: 09385053455
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 13 تا 1619 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل