اصفهان، درچه پل قدیم، پارک ساحلی رستوران رز سفید
اطلاعات مکان
  • آدرس: اصفهان، درچه پل قدیم، پارک ساحلی رستوران رز سفید
  • تلفن: 03133775200
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad