تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان ترکمنستان، نبش توسکا
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان ترکمنستان، نبش توسکا
  • تلفن: 02188440440
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 1618 تا 23:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل