اراک، ابتدای ۱۲ متری ملک
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 07:30 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • بازی و سرگرمی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل