لرستان (استان)، بروجرد، بلوار یادبود، بین خیابان بهشتی و سه راه نیروگاه
اطلاعات مکان
  • آدرس: لرستان (استان)، بروجرد، بلوار یادبود، بین خیابان بهشتی و سه راه نیروگاه
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad