تهران، پاسداران، روبروی بوستان نهم پلاک 288
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه 07 تا 23:30
یکشنبه 07 تا 23:30
دوشنبه 07 تا 23:30
سه شنبه 07 تا 23:30
چهارشنبه 07 تا 23:30
پنج شنبه 08 تا 23:30
جمعه 08 تا 23:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad