شیراز، عفیف آباد، روبه رو کوچه ۳ عفیف آباد
اطلاعات مکان
  • آدرس: شیراز، عفیف آباد، روبه رو کوچه ۳ عفیف آباد
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل