کرج، گوهردشت، جنب سینما ساویز
اطلاعات مکان
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • قلیان
  • بازی و سرگرمی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل