تبریز، ولیعصر، خیابان فروغی، خیابان شیخ محمد، جنب نمایشگاه خودرو ارس
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: تبریز، ولیعصر، خیابان فروغی، خیابان شیخ محمد، جنب نمایشگاه خودرو ارس
  • تلفن: 04133202235
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • سفارش تلفنی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل