تبریز، ولیعصر، خیابان کریم خان
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: تبریز، ولیعصر، خیابان کریم خان
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 13 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل