تبریز، میدان ساعت، بسمت چهارراه باغشمال
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: تبریز، میدان ساعت، بسمت چهارراه باغشمال
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 13 تا 1720 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad