شیراز، خیابان نارون، حد فاصل چهارراه چنچنه و خاکشناسی
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: شیراز، خیابان نارون، حد فاصل چهارراه چنچنه و خاکشناسی
  • تلفن: 07132298411
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • سفارش تلفنی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل