شیراز، معالی آباد، ۳۵ متری دوستان، نبش کوچه ۶
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: شیراز، معالی آباد، ۳۵ متری دوستان، نبش کوچه ۶
  • تلفن: 07136345431
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 18:30 تا 01
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل