همدان، میدان جهاد، ابتدای خیبان میرزاد عشقی
اطلاعات مکان
  • آدرس: همدان، میدان جهاد، ابتدای خیبان میرزاد عشقی
  • تلفن: 31338
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad