کرج، گوهردشت، نبش خیابان نهم شرقی
اطلاعات مکان
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل