اراک، میدان شهدا(باغ ملی)، ابتدای خیابان شهیدرجایی(ملک)
اطلاعات مکان
  • آدرس: اراک، میدان شهدا(باغ ملی)، ابتدای خیابان شهیدرجایی(ملک)
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • محلی
غذاها
  • کیک و شیرینی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل