اراک، خیابان شیخ فضل الله نوری، رو به روی پارک شهر
اطلاعات مکان
  • آدرس: اراک، خیابان شیخ فضل الله نوری، رو به روی پارک شهر
  • تلفن: 09184315799
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • محلی
غذاها
  • کیک و شیرینی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad