اراک، خیابان شهیدرجایی(ملک)، خیابان اسد آبادی(12متری)
اطلاعات مکان
  • آدرس: اراک، خیابان شهیدرجایی(ملک)، خیابان اسد آبادی(12متری)
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • محلی
غذاها
  • کیک و شیرینی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل