یزد، ابتدای بلوار منتظر قائم، روبروی تعاونی اداره برق
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: یزد، ابتدای بلوار منتظر قائم، روبروی تعاونی اداره برق
  • تلفن: 09131521482
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 11:30 تا 1620 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل