صمد (مهرشهر)

این مکان تعطیل شده است
کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، نبش خیابان دویست
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، نبش خیابان دویست
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
این مکان موقتا بسته شده است .
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad