ارومیه، بلوار والفجر، خیابان براعتی، تقاطع دانشکده ادبیات
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: ارومیه، بلوار والفجر، خیابان براعتی، تقاطع دانشکده ادبیات
  • تلفن: 04433369516
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09:30 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad