کردستان، سنندج، خیابان مردوخ شمالی، ابتدای پل هوایی، روبروی مدرسه خیام
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کردستان، سنندج، خیابان مردوخ شمالی، ابتدای پل هوایی، روبروی مدرسه خیام
  • تلفن: 09188770334
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 5 تا 12
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • املت و نیمرو
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad